Ta din pedagogik
till nästa nivå

Det är inte lätt att beskriva vad ett digitalt ramverk för lärande gör. Än svårare att visa all funktionalitet på ett sätt som gör Loops rättvisa, men vi försöker ändå.

Loops ger lärare möjlighet att skapa och dela innehåll med genom att paketera det i loopar; visuellt tilltalande, interaktiva kartor över kunskapsområden.

Lärandekartan

Att bygga en loop är att rita en karta över en kommande läranderesa. Du skapar en överblick av ämnesområdet, med en start, ett mål och "hubbar" som markerar delmål på resan. Rita egna kunskapskartor, använd färdiga loopar som de är, eller remixa dem för att passa din undervisning perfekt!

Allt innehåll är byggt av pedagoger som samlat resurser och pedagogisk expertis i ett digitalt format. Kvalitetssäkrat och redo för dig att använda som du vill.

Hubbar

Hubbar

Samlar noderna på ett strukturerat sätt så innehållsdelarna i arbetsområdet blir tydliga. Du ger varje hubb en rubrik och placerar 1 till 8 noder kring den, allt efter vad du tycker passar bäst. En hubb kan vara helt öppen, möjlig att öppna med kod, eller helt låst.

Noder

Noder

Det finns 10 noder med olika funktioner som eleverna lär och kommunicerar via.

Lärvägar

Lärvägar

Vägarna mellan hubbarna som visar åt vilken riktning resan bär hän. Det går kanske bara en lärväg genom loopen som eleverna följer, eller bygg in valbarhet genom flera alternativa vägar som eleverna väljer mellan.

💡 Tips!
Använd streckade lärvägar för att skapa frivilliga sidospår för elever som vill lära sig ännu mer om ett ämne.

Loops logo upside down

Fullt fokus på pedagogiken

Loops är byggt  på en solid grund av pedagogisk forskning med fokus på kontinuerlig dialog för formativ undervisning. Loops ska göra din undervisning och elevernas inlärning lättare och roligare.

Utforska över 800 kvalitetssäkrade loopar

Skapa ett testkonto!

Noderna i Loops

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Artikel

I artikeln finns ofta en blandning av text som pedagogen själv skriver och media som hen länkar in eller lägger upp själv. Materialet bäddas in på ett snyggt sätt så en artikel med blandad media bildas. I artikeln tar eleven del av informationen utan att någon uppgift ska genomföras.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Begreppslista

Här lyfter du fram viktiga begrepp och deras beskrivningar. Genom begreppsnoden kan du försäkra dig om att eleverna förstår de ämnesspecifika orden i varje lärloop. Du kan också använda noden för översättning av glosor, synonymer eller motsatsord.

💡 Tips!
Begreppslistan följs gärna av ett begreppsquiz för att testa vad eleven lärt sig.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Quiz

Här skapar du frågor med färdiga svarsalternativ. Ett quiz kan användas som formativ avstämning, repetition, eller som kunskapskoll inför ett nytt arbetsområde.

💡 Tips!
Du bestämmer själv om eleven ska kunna göra quizet en eller flera gånger.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Begreppsquiz

Om du har gjort en begreppslista kan du importera den direkt till en begreppsquiznod så skapas ett quiz av den automatiskt.

💡 Tips!
Du kan även använda denna nod för att para ihop andra saker, som mattetal eller glosor och deras översättningar.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Frågor och Svar

Har du flera frågor du vill ha svar på (korta eller mer omfattande) blir det enklare för eleven att besvara dem i noden Frågor och svar. Här numreras varje fråga, och du kan tydligt och enkelt ge respons vid varje inlämnat svar.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Gruppuppgift

Här får eleverna i respektive grupp en gemensam yta att skriva på. De kan samla material till ett grupparbete, skriva vidare på varandras texter, eller sammanfatta en gruppdiskussion.

💡 Tips!
Kom ihåg att du som lärare ska dela in eleverna i grupper innan de kan börja arbeta i gruppuppgiften. En elev i taget kan klicka på svara (testa lite så ser ni hur det funkar).

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Anslagstavla

Här får varje elev en egen svarspost där de kan bidra med sina tankar kring en fråga, posta in en förklarande film gällande ett visst område, eller vara med och planera nästa hubb i loopen! Alla kan kommentera på varandras poster, ge feedback på det som postats in, eller lösa uppgifter. I anslagstavlan blir alla elevers röster hörda jämlikt.

💡 Tips!
Med anslagstavlan kan du bjuda in eleverna att påverka undervisningsinnehållet på ett väldigt konkret sätt.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Uppgift

Här skapas en enskild uppgift, vilket betyder att bara du som lärare (som delat ut loopen) ser elevens svar när uppgiften lämnas in, de andra eleverna i loopen ser det alltså inte. Eleven kan som alltid svara med olika medier, precis som du.

💡 Tips!
Uppgiftsnoden är fin att använda vid mer omfattande uppgifter när du vill ge enskild respons till en elev.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Loggbok

Loggboken är främst till för att du ska kunna följa lärandeprocessen under ett längre arbete. Här kan eleven beskriva sitt arbete, sina reflektioner och sina beslut i många steg på ett tydligt sätt. Du ser vad eleven publicerat vid varje tillfälle och kan ge relevant feedback under hela lärandeprocessen.

💡 Tips!
Loggboken är en bra hjälp för bedömning av elevens lärande. Den formativa dialogen sker loopen igenom.

ArtikelBegreppslistaQuizBegreppsquizFrågaGruppuppgiftAnslagstavlaUppgiftLoggbokUtvärdering

Utvärdering

I utvärderingsnoden reflekterar eleven över sitt eget lärande genom att svara på dina frågor kring arbetet. Här syns också förmågorna du kopplat till loopen. Syftet är att eleven ska kunna se sitt eget lärande tydligare.

💡 Tips!
Genom att du också kan ge respons på elevens svar tar utvärderingen dig så nära en summativ bedömning du kan komma i Loops.

Biblioteket

Publicera ditt eget läromedel och dela med dig av din pedagogiska expertis! Publicera dina loopar i Loops bibliotek så kvalitetssäkras de av pedagoger med stor kunskap om ämnesområdet och blir tillgängliga för pedagoger i hela Sverige.

Där kunskap växer

Det finns över 800 loopar i biblioteket för dig att använda och utveckla. Utforska via ämne, årskurs eller fritextsök.

Loops pil

Skapa ett testkonto!

Vi vill lyfta lärande

På Loops Facebooksida delar vi ert pedagogiska arbete och annat roligt som ni hittar på i Loops.

Loops pil

Gilla Loops på Facebook!

Kommunikation är nyckeln

Vi är fast övertygade om att dialogbaserat lärande är nyckeln till bra pedagogik. Loops är byggt på en solid grundtanke om kontinuerlig formativ dialog genom hela läranderesan.

Inbyggd inkludering

Alla texter i Loops går att få upplästa och det går alltid att svara med video eller ljudinspelning istället för text. Tydlig struktur och det faktum att allt som behövs finns i samlat loopen underlättar arbetet för alla inblandade.

Fortfarande otydligt?

Ställ alla frågor om Loops direkt till oss som bygger verktyget, och över 1000 andra lärare som loopar just nu. Välkommen till ett bubblande community av Loopslärare.

Loops pil

Gå med i gruppen!

Röster om Loops

Just nu

Prova Loops i 1 månad helt gratis!

Välkommen till en kunskapsrymd full av lärloopar

Kom igång med Loops

Upplev Loops på din iPad

Alla lärloopar i Loops skapas av ett varmt community engagerade lärare.

Loops for Business