Röster om Loops

Idag är vi över 31.000 personer som använder Loops. Elever och lärare, företagare och förvaltningar i Sverige såväl som internationellt. Se hur andra använder Loops i sitt pedagogiska arbete, och hur du kan komma igång på bästa sätt!

Loops & Alléskolan

"Det är som att resa i rymden" 🚀 

Kerstin Ekholm från Alléskolan i Lomma lockades av Loops kreativa design och möjligheten att helt forma sitt eget läromedel. Här berättar hon varför och hur hon använder Loops i sin undervisning. Dessutom får vi en ärlig recension direkt från eleverna!

Gävle ❤️ Loops

Linda Höidal och Elin Nilsson berättar om Loops och varför Gävle kommun valt att använda ramverket i sin digitaliseringsprocess.

Vill du lära dig mer om Loops?
Anmäl dig till en av våra Loopshops eller webinar!

Vi som loopar

Månadens Loopsprofil

Just nu

Prova Loops i 1 månad helt gratis!

Välkommen till en kunskapsrymd full av lärloopar

Kom igång med Loops

Upplev Loops på din iPad

Alla lärloopar i Loops skapas av ett varmt community engagerade lärare.

Loops for Business