Linda Höidal

Linda är den tidigare matematik- och bildläraren som ville se en förändring i hur vi undervisar och själva lär oss nya färdigheter.

Månadens Loopsprofil Oktober

Linda Höidal

Linda Höidal är ansvarig för det pedagogiska innehållet i Loops, hon var en drivande kraft bakom Loops prisbelönta föregångare På Riktigt och har varit med i utvecklingen av Loops från att det bara var ett idéfrö.

Det är ingen slump att du är en av nyckelpersonerna för Loops, hur kommer det sig?

Jag utbildade mig till lärare i bild och matematik och i de ämnena har läromedel traditionellt använts på väldigt olika sätt. I matematikundervisningen har matteboken regerat, medan det i bild inte egentligen funnits något färdigt material. Det fick mig att börja fundera på vad läromedel gör för skillnad. Under min studietid startade en pedagogisk trend i att jobba utan mattebok, men det lärdes inte ut hur vi lärare skulle jobba istället. Det fick mig att fördjupa mig i ämnet. Jag skrev examensarbete i matematisk pedagogik för att förstå hur jag kunde jobba, något som i sin tur ledde till att jag började producera eget material.


I bild köpte jag ritblock som jag tillsammans med eleverna började dokumentera vad vi lärde oss i, vi skapade vårt eget bildläromedel. I matte bytte jag ut vartannat kapitel i boken mot de alternativ jag tagit fram under utbildningen. Efter några år skrev jag en nytänkande mattebok för Natur och Kultur där eleven bl.a. gjorde val kring sitt lärande baserat på intresse istället för som det traditionellt är i matteböcker att man väljer efter hur svårt man tycker det är. De kunde exempelvis välja om de ville lära sig om bråk, procent och decimaltal genom att teckna ett ansikte eller genom att fördjupa sig i rallytävlingar på Monzabanan. När det initiativet ersattes av ett annat och datorerna gjorde sitt inträde på skolan valde jag att själv ta materialet vidare och skapade en webbsida där jag kunde komplettera innehållet med digitala källor som spel och interaktiva övningsmaterial. Det är sidan jag senare kom att visa vår nuvarande vice VD på Lin Education när vi pratade om framtidens digitala läromedel, och vad som kom att bli startskottet för mig i arbetet på Lin med Loops föregångare På Riktig. Med detta tänk kompletterat med insikter från många lärare och utvecklare lyckades vi skapa en användbar produkt.

Hur bidrar Loops till kvalitet i digitalt lärande?

Det är ett jättejobb att skapa bra läromedel, såväl analoga som digitala. Vi vill lägga grunden för en blomstrande delandekultur och organisera kvalitetssäkrat material i ett bibliotek för alla. När vi pratar kvalitet handlar det dels om att looparna innehåller det som måste finnas för att uppfylla läroplanskraven, dels att det görs på en inspirerande sätt. Varje loop kvalitetssäkras utifrån parametrar som ämnesorientering, samarbete, öva-pröva, verklighet och lust.

Kvalitet för oss handlar också om att se på looparna utifrån digitalitetsgrad, hur aktiva eleverna blir, om de får vara med och bidra med innehåll och samarbeta med andra. Vi ställer oss frågan vad som händer i klassrummet, vad det blir för undervisning?

En tryckt Encyklopedi baseras förenklat på att några få personer med djup kompetens formulerar vad som är är sant, men så fort den är tryckt riskerar delar av den kunskapen att bli inaktuell. På andra sidan skalan har vi Wikipedia som bygger på att många personer kan bidra med kunskap, validera och uppdatera fakta. Vi ligger lite mitt emellan. Vi jobbar med kvalitetssäkring innan publicering av loopar i biblioteket men tror på Wikipediavarianten av kvalitet, att många ögon bidrar till att öka kvalitet och skapa levande material när looparna väl är publicerade.

"Som lärare kan du hitta inspiration och frigöra tid till annat då andra lärare delar med sig av sitt material i Loops. Personligen ser jag också att Loops bidrar till arbetsglädje!"

Hur jobbar Loops med kvalitetssäkring av loopar?

Ämnesansvariga för varje ämne och stadie ser över looparna månadsvis. De går igenom alla loopar inom sitt ämne och åtgärdar om något fel upptäcks. De kvalitetssäkrar också nya loopar inom de ämnen de ansvarar för utifrån parametrarna jag nämnde tidigare.

Vi har stort förtroende för läraren som bygger. Vi går exempelvis inte in och kvalitetssäkrar all specifik fakta, men varje ämnesansvarig har kompetens inom sitt område som gör att vi kan hitta direkta felaktigheter. Det är inte ofta det händer men det har hänt. Under kvalitetssäkringen ser vi också till att loopen kan förstås av andra. Det kan handla om tydliga rubriker, att uppgifterna förklaras rätt och att det är tydliga uppgiftsbeskrivningar av vad som göras.

Hur kan Loops göra skillnad för läraren i klassrummet?

Som lärare kan du hitta inspiration och frigöra tid till annat då andra lärare delar med sig av sitt material i Loops. Personligen ser jag också att Loops bidrar till arbetsglädje! Det är roligt och stimulerande att remixa (utgå från någon annans material och skapa sitt eget) jämfört med en färdig bok som inte går att anpassa. Loops ger utrymme att skapa den undervisning du vill ha. Gillar du att skapa ditt eget material är Loops ett enkelt sätt att samla roliga spel, filmer, eget material. Att eleverna kan svara och göra uppgifter direkt inne i Loops gör det också enkelt och tidseffektivt att ge feedback och följa upp vad som är gjort.

Om du inte är så digital kan du få idéer, uppslag och praktiska exempel på hur du kan jobba digitalt genom looparna för elever som andra lärare har byggt. Men du kan också utbilda dig genom att ta del av någon av looparna för kompetensutveckling för dig som lärare som finns i biblioteket. Exempelvis inom källkritik,  specialpedagogiska hjälpmedel för iPad och programmering. Loops underlättar också för dig som vill jobba ämnesövergripande när du kan planera, bygga och genomföra Loopar tillsammans med kollegor. Du kan också lättare ge eleverna det stöd de behöver då Loops är designat för att vara inkluderande och möta olika behov.

Du kan enklare göra ditt jobb på ett bra sätt med den kvalitet du vill!

Vad tycker du är roligast på jobbet?

Som lärare pratas det ofta om ögonblicket när det syns i ögonen att eleven förstår, att det är en drivkraft i arbetet och en stor del av belöningen. Som lärare arbetade jag mycket för att skapa förutsättningar för att de ögonblicken skulle uppstå för alla elever. För mig är det lite samma sak jag strävar efter nu, fast gentemot lärare. När jag träffar lärare och ser hur de förstår hur Loops kan göra skillnad i deras undervisning, då blir jag lika glad.

Det är också väldigt kul och intressant att samarbeta med lärare som producerar material, skapar engagemang kring lärande och delar tankar kring sitt skapande av material.


Loops pil

Säg hej till Linda och över över 800 lärare som loopar i Facebookgruppen Loopslärare!

Just nu

Prova Loops i 1 månad helt gratis!

Välkommen till en kunskapsrymd full av lärloopar

Kom igång med Loops

Upplev Loops på din iPad

Alla lärloopar i Loops skapas av ett varmt community engagerade lärare.

Loops for Business